Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Συγκρότηση Επιτροπής Εργαζομένων στις ΜΚΟΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο

               
To Σάββατο 20/10/2012 με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. Αττικής πραγματοποίήθηκε σύσκεψη στην αίθουσα εμποροϋπαλλήλων Αθήνας για το θέμα των εργαζομένων στις ΚΟΧ. Έγινε πλούσια συζήτηση, μεταφέρθηκε εμπειρία από τις συνθήκες δουλειάς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Μ.Κ.Ο. και εξέφρασαν τη θέληση τους να παλέψουν μαζί με το Συνδικάτο αλλά και τα σωματεία των δήμων.
Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν εξέλεξαν συντονιστική επιτροπή σε επίπεδο Αττικής που θα συντονίζει τη δράση των επιτροπών και των εργαζομένων ανά Μ.Κ.Ο. και ανά δήμο.
Το αμέσως επόμενο διάστημα η επιτροπή θα προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλίες για :
·        Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, έγκαιρη και σταθερή πληρωμή.
·     Να μην αποδοθεί στις Μ.Κ.Ο το 5% της χρηματοδότησης του προγράμματος, άλλα να δοθεί στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα.
·        Για ίδια δικαιώματα, ωράριο και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς για όλους.
·  Οι 5μηνίτες εργαζόμενοι να εντάσσονται, ανάλογα με την ειδικότητα, στο σχεδιασμό των υπηρεσιών των δήμων. Η εποπτεία και ο έλεγχος τους να είναι αποκλειστικά έργο των υπηρεσιών τους, καμία ανάμειξη των ανθρώπων της Μ.Κ.Ο
·  Διεύρυνση και χρηματοδότηση των δημόσιων κοινωνικών δομών, μόνιμο προσωπικό.
·       Το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση του να περάσει στους δήμους. Να φύγουν οι Μ.Κ.Ο. έξω από το πρόγραμμα – έξω από τους δήμους και τις δημόσιες υπηρεσίες           
.  Ασφάλιση όλων των εργαζομένων.